X
+48511800337

Regulamin


§1
Rezerwacja, rozliczenie
1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300zł na każdy rezerwowany pokój, w terminie do 4 dni, od dnia dokonania rezerwacji.
2. Zadatek można wpłacić na konto bankowe lub poprzez przekaz pocztowy (czerwony).
3. Konto bankowe zostanie podane po dokonaniu wstępnej rezerwacji, poprzez e-mail, bądź droga telefoniczną.
4. W tytule przelewu lub na rewersie przekazu proszę napisać: termin pobytu, ilość osób, ustaloną cenę pobytu, numer telefonu nadawcy.
5. Opłata za pobyt pobierana jest jednorazowo z góry.
6. Rozliczenie całości należności następuje najpóźniej w dniu przyjazdu gości.
7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.


§2
Pobyt w obiekcie
1. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.
3. Uprasza się o niepalenie papierosów w pokojach.
4. Zabrania się używania w pokojach i na balkonach wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp.
5. Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność
6. Po godzinie 22:00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
7. Najemca pokoju proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.
8. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.
9. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście lub przez osoby go odwiedzające do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości - będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, oraz o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.
10. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.