X
511 800 337

Cennik pobytu


 

 

Niski 
01.05 -19.06 oraz od 25.08

Średni
19.06 - 7.07 oraz 18.08 - 25.08

Wysoki 
07.07 - 18.08

Pokoje

35 - 40 zł/osoba

40 - 55 zł/osoba

65 - 70 zł/osoba

Domki

4 os.

45 zł/osoba

19.06 - 30.06

30.06 - 07.07
18.08 - 25.08

280 zł

200 zł 250 zł
5 os. 45 zł/osoba 250 zł 300 zł 320 zł
6 os. 45 zł/osoba 300 zł 350 zł 380 zł

Apartamenty

2 os.

45 zł/osoba

100 zł

130 zł

160 zł

3 os. 45 zł/osoba 150 zł 190 zł 230 zł
4 os. 45 zł/osoba 200 zł 260 zł 300 zł
60 m2 50 zł/osoba 250 zł 300 zł 360 zł


Dla naszych stałych gości atrakcyjne rabaty.

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuje, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa i Domki Alexandria, Robert Felkner, ul. Kopernika 35, 84-105 Karwia, alexandria.karwia@wp.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych-na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na zadanie osoby,której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbeda wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji usług. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. 5) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organunadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy